Jakie możliwości daje obecnie monitorowanie konkurencji?

Monitoring konkurencji zalicza się do podstawowych działań kampanii reklamowej danej firmy. Przede wszystkim to narzędzie pomaga w rozeznawaniu się na rynku. Bycie blisko konkurencji kluczem do sukcesu Dany przedsiębiorca dzięki analizie rynku, wie na jakiej pozycji się znajduje i dzięki temu łatwiej mu jest podjąć odpowiednie kroki. W ten sposób można również sprawdzić, jak radzi […]

Monitoring konkurencji kluczem do rozwoju firmy

Obserwacja z pozycji uprzywilejowanej Przekonanie o własnej, nienaruszalnej pozycji na rynku to łatwa droga do bankructwa, w myśl starego przysłowia – pycha kroczy przed upadkiem, Nie jest tajemnicą fakt, że nawet przedsiębiorstwa cieszące się sporą renomą i posiadające dominującą pozycję w swojej branży, bacznie obserwują poczynania konkurencji. Dzięki temu można pozyskać ważne statystyki rynkowych rywali […]